Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.1 Prodávajícím je společnost:

COLOR FILAMENTS s.r.o
Allendeho 2735/24
059 51 Poprad
IČO: 51 993 821
DIČ: 2120856716
IČ DPH: SK2120856716
Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, Oddíl: s.r.o. Vložka číslo: 37112/P
Tel: +421902173771
email: info@profi-filaments.sk

Bankové spojení:
IBAN: SK5083300000002701520876
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dále jen "prodávající"

Orgán dohledu:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupi zboží, který prodávající nabízí
1.3 Kupujícím je taky každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby prodávající obstaral zboží, který nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupi tohoto zboží.
1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za tovar domluvenou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Veškeré potvrzené objednávky jsou závazné.
2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v domluvené ceně dle objednávky.
2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo emailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky emailem nebo telefonicky. V případě, že již byla suma za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu domluví.
2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, pokud není možné objednané zboží zajistit. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou sumu v plné výšce, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím bude kupující souhlasit. Prodávající má právo zrušit objednávku taky v případě, že se nemůže spojit s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, atp.) anebo z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce opakovaně, tj alespoň ve dvou případech, bezdůvodně nebo neoprávněně odmítl převzít doručováne zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.profi-filaments.sk.

3. CENY

3.1 Prodávající je plátcem DPH.
3.2 K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží dle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je v ceně dopravy zahrnuto.

4. PLATBY

4.1 Zboží může kupující zaplatit dobírkou, online platební bránou nebo převodem na účet prodávajícího na základě proforma (zálohové) faktury.
Číslo účtu IBAN : SK5083300000002701520876
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky emailem. Tuto platbu může kupující uskutečnit následovně:
a) příkazem k převodu ze svého účtu,
b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího,
c) platbou na dobírku, teda v hotovosti kurýrovi nebo na výdejním místě Zásilkovny.
Kupující je povinen při platbě převodem na účet nebo při vklade v hotovosti na účet prodávajícího uvést variabilní symbol, kterým je číslo proforma (zálohové) faktury. Toto číslo je uvedené na proforma (zálohové) faktuře.

4.2 Platba je možná pouze v EUR.
4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího, který je skladem, je ve většině případů do 48 hodin od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím se může prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky anebo emailem na emailovou adresu zadanou kupujícím. Pokud kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta nebude vyhovovat, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.
5.2 Zboží bude vyexpedované okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zabezpečuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:
a) kurýrskou službou,
b) službou Zásilkovna.

6.2 Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabalené a zabezpečené. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) a dodací list. Prodávající taktéž dodá spolu se zbožím návod na obsluhu a záruční list, pokud to povaha zboží vyžaduje.

6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy kupující toto převzetí písemně potvrdí.
6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícím po zaplacení veškerých škod přepravcem.
6.7 V případě většího zájmu může dojít k nedostatku zboží na skladu. V tom případě může být objednané zboží dodané v několika balících, přičemž poštovné a balné bude účtováno jako za jeden balík.

7. ODSTOUPENÍ OD VYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávnění bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (podle zákona „od kupní smlouvy", pokud již kupující zboží převzal) do 7 pracovních dní ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být: 
a) nepoškozené, 
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, atp.), c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinný: a) kontaktovat prodávajícího se žádostí o odstoupení od vyřízené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupi a číslo svého účtu pro vrácení peněz, b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího – zboží se doporučuje poslat doporučeně s pojištěním a použitím vhodného balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy), 
c) uhradit výdaje související s vrácením zboží (poštovné, pojištění, atp.).
7.4 Po splnění podmínek dle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinný: 
a) převzít zboží zpět, 
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě maximálně 15 dní ode dne odstoupení od vyřízené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek dle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vyřízené objednávky a zboží bude vrácené na náklady kupujícího zpět.

8. ZÁRUKY A REKLAMACE

8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a osobitými předpisy.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění prav ze zodpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení na účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydaný záruční list, ale zákazník ho ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (anebo její části) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinný doručit na reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, v původním obalu a s kopií faktury případně dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdřív informovat prodávajícího emailem anebo telefonicky a vadě výrobku.

8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží nebo zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu www.profi-filaments.sk  jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů (dále jako „ZOOÚ"). K poskytnutí osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu Colofilaments s.r.o. v rámci internetové prodejny www.profi-filaments.sk, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky nebo v registračním formuláři.
9.2 Odesláním objednávky resp. uzavřením kupní smlouvy dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 Z.z. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupné smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracované v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, emailová adresa. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu včetně dalších zákonných prav k těmto údajům.
Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě s výjimkou společností zabezpečujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků odevzdané v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.
9.3 Provedením registrace zákaznického účtu přes internetový obchod www.profi-filaments.sk zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jako touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník rovněž uskutečněním zákaznické registrace a/nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoliv formou při odesílání objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové a s odevzdáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího pro účely propagace a marketingu a současně dává souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušné smluvní dojednání, posílali zákazníkovi obchodní oznámení v elektronické podobě, ve smyslu zák. č. 147/2001 Z.z. o reklamě a zák. č. 610/2003 Z.z o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracované v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, emailová adresa, pohlaví. 
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, práva na jejich opravu včetně dalších zákonných prav k těmto údajům.
9.4 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě s výjimkou společností zabezpečujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků odevzdávané v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží (zejména Slovenská Pošta). 
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělený na dobu neurčitou a je možné jej kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky anebo elektronicky na email info@profi-filaments.sk. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. 
Zákazník má podle zák. č. 122/2013 Z.z. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména tyto práva:
Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odseku 5 je dotčená osoba oprávněná obeznámit se s postupem zpracovávaní a vyhodnocování operací,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracovávání,
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání,
e) opravu anebo likvidaci svých nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání,
f) likvidaci jeho osobních údajů, kterých účel zpracovávání se skončil; pokud jsou předmětem zpracovávání úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracovávání, pokud došlo k porušení zákona,
h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlase před uplynutím času jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.
Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:
a) zpracovávání jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávané na účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely přímého marketingu.

10. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými ve Slovenské republice.

V Popradě, dne 2.11.2018

 

 

 

 

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat